derbeder-dunya
  Herakles hakkında ansiklopedik bilgi
 

Herakles

Yunan mitolojisinde Herakles (Ηρακλής), Roma Mitolojisi'nde Herkül, Zeus ile Miken kralının kızı Alkmene'nin oğludur. Kadına aşık olan Zeus ona kocası kılığında yaklaşmıştır. Herakles'in Zeus'un çocuğu olduğunu anlayan Hera onunla sürekli uğraşmış ve ölümüne neden olmuştur.

Herakles hakkında ansiklopedik bilgi

Z eus'un oğlu kuvvet tanrısı. Latinler Hercule der. Yunan mitolojisinde Herakles (Ηρακλής), Roma Mitolojisi'nde Herkül,
Yunan mitolojisi, Yunan tanrıları, tanrıçaları ve kahramanları hakkındaki hikayelerden oluşan sözlü edebiyatla yaratılmış ve yaygınlaşmış bir mitolojidir. Günümüzde bu mitoloji hakkındaki bilgilerimizi bu sözlü edebiyatın yazılı hallerinden alıyoruz. Tarihciler, mitoloji hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için de bazen zamanın sanatındaki ipuçlarını bile toplar.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Zeus ile
Yunan mitolojisi baştanrı. Tanrıların en büyüğü ve en güçlüsü. Babası Kronos'u tahttan indirerek yerine kendisi geçti.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Miken kralının kızı
Miken kültürü, Hint - Avrupa göçebe topluluklarından Akha'ların, İ.Ö. 1.800'lü yıllarda Yunanistan'ı istila ederek, yerli neolitik çiftçiler üzerinde feodal-askeri bir egemenlik kurmasıyla başlayan bir kültürdür.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Alkmene'nin oğludur. Kadına aşık olan Zeus ona kocası kılığında yaklaşmıştır. Herakles'in Zeus'un çocuğu olduğunu anlayan Hera onunla sürekli uğraşmış ve ölümüne neden olmuştur. Herakles doğduğu günden itibaren tanrısal bir kuvvete sahiptir. Hera'nın gönderdiği iki büyük yılanı öldürdüğünde henüz birkaç günlük bebektir.

Herakles üstün bir eğitim görmüştür. En iyi yaptığı işler ok atmak, araba kullanmak ve güreşmektir. 18 yaşına geldiği zaman


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
ormanlarında yaşayan ünlü canavarı öldürmüştür. Kendisine ödül olarak Thebai kralının kızı

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Megara verilmiştir. Bu kızdan üç oğlu olmuştur.

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Hera işe karışarak Herakles'i çıldırtmış, Herakles'te karısını ve çocuklarını öldürmüştür. Suçlarından arınması için Miken kralının hizmetine girip, onun her istediğini yapması gerekmiştir. Kralın Herakles'e yaptırdığı 12 işe mitolojide Herakles'in 12 görevi ve ya işleri denir.

12 İş

Bu 12 iş şunlardır:

#
Yunan mitolojisinde Zeus'un eşi ve kardeşi olan tanrıçadır. Babası Titanlardan Kronus, annesi Rheiadır. Olympos tanrıları arasında kraliçe vasfına sahiptir ve Göklerin Kraliçesi olarak anılır. Fırtınalara, bulut ve şimşekleri kullanabilir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Nemean Aslanı'nı öldürüp, derisini yüzmek

 

# Lerna gölündeki
bkz. Nemea Aslanı


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

Hidra'yı öldürmek

 

#

Lerna bataklıklarında yaşayan dokuz başlı bir canavarın adıdır. Bu canavarı öldürmek Herkül'ün (Yunan Mitolojisindeki karşılığı İraklis) on iki işi arasında olup Hidra'nın (Yunan Mitolojisinde: İdra) öldürülmesinin çok zor olmasının sebebi kesilen her bir başın yerine derhal bir yenisinin çıkması idi. Herkül'ün bu yılanı ancak İolaos'un (Herkül'ün yeğeni) kendisine getirdiği bir meşale sayesinde kestiği başların yerini dağlayarak öldürmeyi başarmıştı. Herkül, Hidra'yı öldürdükten sonra onun zehi
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Artemis'in kutsal hayvanlarından Kyreneia geyiğini yakalamak

 

# Erymanthian dağında yaşayan büyük yaban domuzunu ağla tutmak

# Augias'ın ahırlarını bir günde temizlemek (iki büyük ırmağın yataklarını değiştirip ahırlardan geçirerek)

# Stymphalos'da yaşayan ve o bölgedeki insanların rahatını kaçıran kuşları Athena'nın yardımıyla kovmak

# Girit'e gidip

Zeus ile Leto’nun kızı. Apollon’un kız kardeşi. Kardeşinden bir kaç dakika önce doğup Apollon’un doğumu sırasında annesine yardım etmiş. Apollon’un ikiz kız kardeşi, vahşi doğa tanrıçası. Kardeşinden birkaç dakika önce doğup Apollon’un doğumu sırasında annesine yardım etmiştir. Annesinin çektiği acıyı gören Artemis evlenmemeye ve bakire kalmaya yemin etmiştir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Poseidon'un
Yunan mitolojisi'nde Poseidon (Ποσειδῶν) denizler, depremler ve atlar tanrısı. Kronos ile Rheia'nın oğlu. Zeus ile Hades'in kardeşi. Roma mitolojisi'nde Neptune olarak bilinir. Onun en önemli silahı üç dişli bir mızraktır ve bu mızrağı yere vurduğunda depremler meydana gelir.Poseidon hırs ve gücü temsil eder.Poseidon un hırsı Atlantisin yok olmasına sebep olmuştur. Sebebi dünyanın en mükemmel şehrini inşa etme arzusudur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Minos'a verdiği azgın boğayı getirmek

 

# Troya kralı Diomedes'in insan eti yiyen kısraklarını yakalamak,bunun için önce Diomedes'i öldürmüştür.

#

Girit Kralı. Klasik mitolojide sertliği ve adalete saygısıyla ünlü Girit monarşisinin efsane kralı. Adından ötürü bu monarşiye Minoyen denmiştir. Mutluluk demek olan Minos adı, Firavun yada Ceasar gibi, belki de sadece hanedan ünvanıdır. Dante Alighieri'nin İlahi Komedya ( Divina Commedia )'sında cehennemde yargıçlık yapan şeytana verdiği ad. Dante Minos'a bu görevi veriyor.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Amazonlar kraliçesi Hippolyte'den kemerini almak. Kemeri almak için kraliçe ile anlaşmış, ancak Hera'nın kışkırtmasıyla Amazonlar, Herakles'e saldırmış, Herakles'te kraliçeyi öldürmek zorunda kalmıştır.

 

# Okeanos'un bir adasında bulunan 3 gövdeli dev Geryoneus'un sığırlarını çalmak,

#

Karadeniz kıyısına yakın bir yerde yaşayan ve müthiş savaşçı olan kadınlar. Aralarında hiç erkek bulunmayan bu kadınlar kendilerine ait bir devlet kurmuşlar. Thermodon(Terme Çayı) kıyısında Themikyra şehrinde yaşarlardı. Savaş Tanrıçası Ares’e taparlardı.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Hesperidler'in altın elmalarını getirmek,

 

#


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Hermes'in ölüler ülkesini koruyan

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Kerberos adlı köpeği yeryüzüne çıkarmak (Kerberos'u daha sonra geri götürdü).

12 İş Sonrası

Ancak Herakles'in çilesi bunlarla bitmedi. Bu 12 işten sonra sayısız maceralara girişti. Lydia kraliçesi
Yunan mitolojisinde, Hades'in yönettiği, ölülerin bulunduğu yeraltının kapısında bekçilik yapan üç başlı köpek (Hesiode'a göre 50, Horace'a göre ise 100 başı vardı).
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Omphale'nin hizmetinde bir yıl kadın kılığında çalıştı, yün eğirdi.

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Prometheus'u kurtardı,

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Troya'yı tahrip etti. Argonatların seferine katıldı. Deianeira ile evlendi,
Çanakkale iline bağlı Tevfikiye köyü yakınlarında bulunan ve günümüzde “Hisarlık” adıyla anılan Truva, Homeros’un İ.Ö. 9. yüzyıla ait ünlü İIyada ve Odysseia destanına konu olan önemli bir yerleşim merkezi olarak bilim aleminde yerini almıştır. Bu bağlamda Truva kazıları da, arkeolojik alandaki çalışmaların önde gelenlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Avrupa ile Asya arasındaki başlıca ticaret yollarından biri üzerinde yer alan Truva, H. Schliemann tarafın
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
karısına yaklaşmak isteyince onu oklarıyla yaraladı. At adamın kanıyla kaplanmış olan gömleği Herakles'in vücuduna yapışarak onu tutuşturmaya başladı.Bu dayanımaz acıya son vermek için Herakles bir odun yığını hazırlatarak kendisini alevlerin içine attı.

Herakles'in ölümüne başta Zeus olmak üzere bütün tanrılar çok üzülmüş ve onu Olympos'a götürerek ölümsüzlük bağışlayıp tanrıça
Olympos Hellenistik Devir'de kurulmuştur. M.Ö. 100'de Lykia birliğinin önde gelen ve üç oy hakkına sahip altı şehrinden birisi olmuştur. M.Ö. 78'de Roma komutanı Servilius Isaurieus Olympos'u korsanlardan temizleyerek şehri Roma topraklarına katmış, Roma dönemi sırasında hemen yakınındaki tabii gazların yandığı Çıralı'daki Demirci tanrı Hephaistos kültü ile büyük bir ün sahibi olmuştur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Hebe ile evlendirmişlerdir.

Fizik ve moral gücün simgesi olan Herakles Yunanistan'da hem tanrı hem de kahraman olarak saygı ve tapınım görmüştür. Heraklesoğulları denilen çocukları Yunan yarımadasının atası sayılmıştır.
 

Get your own Chat Box! Go Large!
 
  Bugün 5 ziyaretçi (54 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=