derbeder-dunya
  Canavarların hikayesi
 
Movia: Domoboy, genellikle Slav şehirleri yakınlarında ortaya çıkan ruhları anlatır. Bazıları Cennetten köyden uzakta, tepelere ve ormanlara düşüp Cenneti lanetlerken, diğerleri de insan yerleşimlerinin yakınlarına düşüp insanlarla iyi geçinmeyi öğrenip ve onları korudular. Bunların arasında Mobiha kısmen daha vahşi bir ruh olup şehirlerin yakınlarında görülebilir. Aslında, bunlar insanlara zarar verecek kadar kötü değildirler ama Doğu Avrupa?daki karışıklıklar onları etkilemektedir ve kötü olmaktadırlar

Movoi:Mobiha?nın kocası Moboy benzer mizaca sahiptir ve diğerinden biraz daha saldırgandır.

Graesp:Imp veya Impet, çoğu zaman bir elf veya peri olarak adlandırılan haylaz yaratık anlamına gelir. Haylazlıkları nedeniyle sık sık insanlara zorluk çıkarırlar. Birçok imp arasında Grassph otlarla yaşar; önceleri sakin ve sessizdi. Doğu Avrupa?da yıllar boyu süren savaşların otları mahvetmesi üzerine çılgına dönmüş, Graesp insanlara saldırmaya başlamış ve insanlar için oldukça tehlikeli bir tehdit haline gelmiştir

Edenp:Imp veya Impet, çoğu zaman bir elf veya peri olarak adlandırılan haylaz yaratık anlamına gelir. Haylazlıkları nedeniyle sık sık insanlara zorluk çıkarırlar. Birçok imp arasında Grassph otlarla yaşar; önceleri sakin ve sessizdi. Doğu Avrupa?da yıllar boyu süren savaşların otları mahvetmesi üzerine çılgına dönmüş, Graesp insanlara saldırmaya başlamış ve insanlar için oldukça tehlikeli bir tehdit haline gelmiştir.

Baroi Wolf: Baroi Kurdu ormanlarda tek başına yavru halde dolaşırken bulunan bir kurttur ve Barbaroi kabilesi tarafından yetiştirilmiştir, onları ebeveynleri olarak kabul eder ve bağlıdır. Barbaroi kabilesi ile Doğu Roma İmparatorluğu arasındaki savaşta Barbaroi kumandasında Doğu Roma İmparatorluğu insanlarına acımasızca saldırmıştır, ama şimdi vahşi tabiatını kaybetmiş evcil bir hayvandır

Barus Wolf:Barus Kurdu, Barbaroi kabilesi tarafından canlı yakalanan ve eğitilen bir kurttur. O kadar vahşidir ki Barbaroi bile onu kontrol etmekte zorlanır. Vahşi bir tabiatla doğarlar; savaşırken kontrollerini yitirerek çok vahşileşir ve saldırıları sırasında kayaları bile un ufak edebilirler.

Logos Baroi:Logos Baroi, Barbaroi kabilesinin üyeleridir ve savaşlara efsanevi ayı Hagiajoe Dov idaresi altında giderler. Bunlar bir zamanlar ormana avlanmaya giden, gökyüzüne doğru dua eden ve savaşırken düşmanın vuruş oranını düşürmek için rüzgâr gücüyle yüklü arbaletler kullanan avcılar ve Şamanlardır.

Bartis:Bir zamanlar Kuzey Avrupa'da barış içinde yaşayan küçük bir ırk olan Barbaroi kabilesi savaşlarla karıştırılarak yok olmanın eşiğine getirilmiş. Bu krizden, daha sonraları komşu bölgeleri ele geçirmek için onları savaşmaya zorlayan efsanevi ayı sayesinde kurtulabilmişler. Bir zamanlar çiftçilik yapan erkekler baltaları ve kalkanları alıp düşmanlara karşı savaşmaktadırlar. Bunlardan Bartis savunmaya yoğunlaşmıştır, kurtları kontrol etmekte ve gemilerine ve evlerinin çimlerine dikkat etmektedir

Misos Baroi:Logos Baroi gibi Misos Baroi de bir zamanlar Barbaroi kabilesinde avcı ve şamandı ancak Hagiajoe Dov tarafından savaşlara zorlandılar. Ateş gücüyle yüklü arbaletlerle saldırarak düşmana ağır bir darbe vurabilirler.

Barpolle:Bir zamanlar tarlalarda çalışan ancak savaşmaya zorlanan kişilere Barfole adı verilir. Çiftçilik aletleri yerine baltalar ve kalkanlarla donatılmışlardır, ön saflarda düşmanı acımasızca yakıp yıkarlar. Bartis'ten farklı olarak dikkatlidirler çünkü tam olarak Hagiajoe Dov tarafından yönetilmemektedirler, gerçek doğasını yitiren Barfole kimseye merhamet göstermez.

Dow Genetosov Gennetos, efsanevi ayı Hagiajoe Dov'dan türemiştir ve Avrupalı şövalyelere karşı savaşmak üzere yaratılmışlardır. Yakın dövüş yeteneklerinden daha çok zeka pekiştirmeye odaklanılarak yaratılmışlardır, şövalyelerle dövüşte üstünlük sağlamak için sihir kullanırlar. Dov Gennetos, düşmanlarını kaosa sürüklemek için rüzgar sihrini kullanır.

Kiklopes:Yunan mitolojisinde Kyklopslar tek gözlü, yamyam, koyun yetiştiren ve denizin ortasındaki bir adada yaşayan dev kabile olarak anlatılırlar. Aynı zamanda Kyklopslar büyük kale duvarları inşa etme konusunda uzmanlaşmış iyi birer duvar işçisi olarak da bilinirler. Miken kalesi duvarlarını yaptıklarını söyleyen efsane vardır. Mitolojik dünya ile insan dünyası arasındaki kapı açıldıktan sonra insan dünyasına geldiler, insanları taciz ettiler.

Dow Genema:Hagiajoe Dow tarafından Avrupalı şövalyelerle savaşmak için zeka pekiştirme odaklı olarak yaratılmışlardır, Dow Gennema?nın birincil rolü sihir kullanarak savaşları idare etmektir, ateşin gücü sihrini kullanarak düşmanlarına karşı şiddetli taarruzlar düzenlerler.

Brontes:Brontes gök gürültüsü anlamına gelir ve Toprak Tanrıçası Gaia?nın oğullarından biridir. Gaia'nın üç oğlunun muhteşem yetenekleri vardı, Tanrılara çok sayıda silah verdiler ve fayda sağladılar ancak yeteneklerini kıskanan tanrılar tarafından öldürüldüler. Ruhları mitolojik dünyada kalan Brontes, insan dünyası ile mitolojik dünya arasındaki kapı açıldıktan sonra insan dünyasına geldiler ve insan dünyasına karşı savaşmaktadırlar.

Aduna Ladon:Ladon, Ekhidna ve Typhon'un oğullarıdır, insan dillerini anlar ve asla uyumaz. Hesperides bahçesindeki altın elmaları korurken, Herakles tarafından çalınmaları üzerine Ladon hayatını kaybetmiştir. Ladon, ölümünden sonra göğe yükseltilmiş ve bir takımyıldızı olmuştur. Herakles?e karşı beslediği intikam duygularını hiçbir zaman unutmamıştır, insan dünyası ile mitolojik dünya arasındaki kapı açıldıktan sonra insan dünyasına gelmiştir ve insanları taciz etmektedir. Diğer Ladonlara göre nispeten daha zayıftır.

Polipemos:Polyphemos, Kyklopların lideridir ve dev kabile içinde en güçlü yeteneklere sahip olan kişidir. Kahine aldırmadan Odysseus tarafından kör edilmiştir, Polyphemos Troya savaşı dönüşünde Odysseus ve arkadaşlarını bir mağarada sıkıştırıp yiyebileceğinden çok emindi. Odysseus, kendisini sarhoş ettikten sonra sivri bir sopayı gözlerine saplamış ve kör bırakarak kaçmıştır.

Simos Ladon:Altın elmaları gözetlerken Herakles tarafından öldürülen Ladonlar arasında Herakles?e karşı en şiddetli kini besleyenin adı Simos Ladon?dur.

Nemea's Lion:Nemeia Aslanı, her türlü yakın dövüş silahına karşı dayanıklı bir deriye sahiptir, Selene tarafından emzirilmiş, daha sonra da Nemeia vadisinde Herakles tarafından öldürülmüştür. Nemeia Aslanı insanlardan intikam alma peşindedir, insan dünyasıyla mitolojik dünya arasındaki kapı açıldıktan sonra insan dünyasına gelmiştir, insanları taciz etmektedir.

Seirenes:Yunan mitolojisindeki deniz canavarları olan Seirenler çoğunlukla kahramanlara görünürler ve iyi birer şarkıcı olarak bilinirler. Seirenler, Sirenlerden daha kötü şarkıcı olup onlara yardımcı olurlar. Mitolojik dünyayla insan dünyası arasındaki kapı açıldıktan sonra insan dünyasına geldiler ve Seirenlerin insanlara saldırmalarına yardımcı oldular.

Selene's Lion:Selene?nin Aslanı, Nemeia Aslanından daha güçlü ve daha kalın deriye sahiptir. Mitolojik dünyayla insan dünyası arasındaki kapı açıldıktan sonra insanları taciz ederek insan dünyasına geldiler.

Seiren:Yunan mitolojisindeki deniz canavarları olan Sirenler çoğunlukla kahramanların maceralarında ortaya çıkarlar ve iyi birer şarkıcı olarak bilinirler. Akdeniz'deki bir adada yaşarlar; oradan geçen denizcileri öldürüp yemek için baştan çıkarırlar. İnsan dünyasına, mitolojik dünyayla insan dünyası arasındaki kapı açıldıktan sonra geldiler, daha önce yaptıkları gibi güzel şarkıları ve performanslarıyla geçen gemileri batırmaya çalıştılar, hatta adadaki insanlara saldırdılar.

Cerberus:Orthos ve Hades?in yönettiği Cehennemi koruyan Kerberos, Ekhidna ve Typhon?dan doğmadır, canlıların içeri girmesine ve ölülerin çıkmasına engel olur. Argonaut?lara katılan Orpheus, zehirli bir yılan tarafından öldürülen karısı Eurydice?ı kurtarmak için Cehenneme girince, Kerberos?u uyutmak için lir çalar ve geçitten geçer. Herakles, 12 görevinin sonuncusunu tamamlamak için Kerberos'u canlı yakalar ve yerin altına getirir.

Megalopa:Antik zamanlardan bu yana Troya kıyılarında yaşayan Megalopa güçlü, yırtıcı pençelere ve dev bir vücuda sahiptir. Korkunç görünümünden ötürü kendini tehdit altında hisseden biri Megalopa'ya saldırarak kendini tehlikeye atsa da, aç veya saldırıya uğrayan taraf olmadığı sürece Megalopa'nın ilgisini hiçbir şey çekmez.

Pilot Logolandırıcı Korsan Kaptan Ivy?den intikam almak isteyen korsanların en güçsüzüdür. Bunlar ilk başta günlük işlerle uğraşan ve hançer kullanmak ve dolandırıcılık becerileri kazanmak için eğitilen basit işçilerdi. Muhtemelen, işçi olarak çalıştıkları için diğer korsanlar kadar güçlü değillerdir.

Crab:Yengeç, genellikle Troya kıyılarında dolaşan ve yoldan geçenlere saldıran yaratık olarak bilinir. O kadar büyük ve güçlü yırtıcı pençeleri vardır ki küçük bir gemiyi kolaylıkla paramparça edebilir, ve insanların tadı hoşuna gittiği için sık sık sahile iner ve insanlara saldırır. Fakat sınırlı zekaya sahip olduğu için avının peşinden neden koştuğunu unutur ve başka şeyler yapar.

Pirate Brigand:Hançerleri ve zehri kullanarak beklenmedik saldırılar yapan Korsan Soyguncular ellerinde bulunan bütün aletleri kullanarak düşmanla savaştıkları için iyi tanınırlar. Zehirli hançerleri zehre daldırıldığından, tehditkar görünseler de zehre dikkat ettiğiniz sürece saldırı o kadar da tehlikeli değildir.

Dark Wolf:Günahkar melek Seniyel'in güçlerinden etkilenen Kara Kurtlar, Küçük Asya'da bulunurlar. Komşu bölgelerden gönüllü olarak gelerek Küçük Asya'da toplanırlar, doğaları gereği kara ruha sahiptirler ve Seniyel'in varlığını hissederler. Fakat vahşi ve acımasız değillerdir, sadece Seniyel'in etkisi altındayken karanlıkta ortaya çıkarlar

Evil Wolf:Küçük Asya'ya çakılı kalan günahkar melek Seniyel kendisini koruyacak zalim ve çevik destekçilere ihtiyaç duyar. Bu yüzden Ararat Dağı'nın yakınlarında yaşayan kurtları destekçileri olarak seçer. Aralarından en güçlü ve en zeki olanları şeytani ruhlarla donatır ve onlara kendisini korumalarını emreder. Daha sonra Seniyel, Ivy'nin zihin gücünü ele geçirince ve daha güçlü yaratıklar tarafından korununca, kurtlar üzerindeki hakimiyetini azaltır. Fakat kurtlar bitmeyen zalimlikleriyle dağlardan geçen insanlara saldırırlar.

Evil Order Archer:Günahkar melek Seniyel, Ivy'nin zihin gücünü ele geçirir ve Küçük Asya'yı fetheder, ancak bunun sadece korsanlarla yeterli olmadığını düşünür. Doğu Avrupa'yı işgal eden Barbar kabileleri dikkatini çeker. Onların kendinden daha zayıf olan Hagiajoe Dov kontrolü altında olduğunu öğrenir. Bu andan itibaren Seniyel, Barbar kavimlerin zihin gücünü ele geçirmeye başlar ve onları kendi himayesi altına alır. Bu, birçok Barbar kavimi Küçük Asya'ya gelmeye ve Şeytan Mezhebi'ne katılmaya zorlar. Şeytan Mezhebi Okçuları tanımlaması, Logos Baroi olarak adlandırılanlara işaret eder. Bunlar Barbar kavimi üyesiyken Seniyel?in hâkimiyeti altına girmişlerdir. Bunlar ilk başta ormana avlanmaya giden, gökyüzüne doğru dua eden ve savaşırken düşmanın vuruş oranını düşürmek için rüzgâr gücüyle yüklü arbaletler kullanan avcılar ve Şamanlardır.

Evil Order Hunter:Şeytan Mezhebi Avcıları tanımlaması, Misos Baroi olarak adlandırılanlara işaret eder. Bunlar Barbar kavimi üyesiyken Seniyel?in hâkimiyeti altına girmişlerdir. Ateş gücüyle yüklü arbaletlerle saldırarak düşmana ağır bir darbe vururlar.

Evil Order Warrior:Şeytan Mezhebi Avcıları tanımlaması, Bartis olarak adlandırılanlara işaret eder. Bunlar Barbar kavimi üyesiyken Seniyel?in hâkimiyeti altına girmişlerdir. Kalkanları ve baltalarıyla, yandaşlarını korurlar ve düşmana saldırırlar.

Evil Order Soldier:Şeytan Mezhebi askeri tanımlaması, Barfole olarak adlandırılanlara işaret eder. Bunlar Barbar kavimi üyesiyken Seniyel?in hâkimiyeti altına girmişlerdir. Baltalarını ve kalkanlarını kullanan bu ön saf bölükleri karakterlerini kaybetmişlerdir. Düşmana acımasızca saldırırlar ve merhamet göstermezler.

Closier:Gafiller günahkar melek Seniyel'in akıllı canavarlara dönüştüremediği efsanevi Kentaurlardır. Kentaurlar zeki iken, Gafiller neredeyse zekasız doğarlar. O kadar aptallardır ki bazen kendi yandaşlarını tanımazlar fakat güçleri değişmeden kalır. Onlara saldırmaya kalkmak iki baltayla öldürülmeye neden olabilir. Kaptan Ivy tarafından çağırılmışlardır; şu anda Küçük Asya?nın kontrolü onların elindedir.

Punisher:Cezalandırıcılar tanımlaması bir zamanlar iyi olan Kentuar adındaki canavarları belirtir. Şeytani ruhlarla donatılmış olup günahkar melek Seniyel tarafından yeniden doğdurulmuşlardır. Mitolojide büyük kuvvete sahip olan Kentaurlar gibi Cezalandırıcılar da iki elle güçlü balta kullanırlar ve hedefteki düşmanı acımasızca öldürürler. Kaptan Ivy tarafından çağırılmışlardır; şu anda Küçük Asya?nın kontrolü onların elindedir.

Captain Ivy:Şeytan Mezhebi'ni ve Küçük Asya'yı kontrol altında tutan bölükleri yöneten Kaptan Ivy, kana bulanmış karanlık bir geçmişe sahip kadın savaşçıdır. Düzensiz bir yaşam süren Ivy, antik bir kalıntıyla karşılaşır ve günahkar melek Seniyel'i orada çakılı görür. Seniyel, Ivy'yi sevgilisi Fiore olduğuna inandırarak kandırır ve ona güç verir, böylece Küçük Asya'nın kontrolü Ivy'nin eline geçer. Ivy, Şeytan Mezhebi'ni hakimiyeti altına alır ve gücünü, korsanların kontrolünü eline geçirerek artırır. İlk bakışta güçsüz bir kadın gibi görünse de kolundaki gelişmiş arbalet ve Kartal Drake ile yaptığı kıskaç saldırısı ona harikulade güç verir.

Kokoru:Adını eşsiz çığlıklarından alan Kokoru daha şeytan olacak kadar gelişmemiş bir peritondur. Periton kadar zalim olmayan Kokoru güçte onunla yarışır. Bu yüzden, onunla baş etmeye çalışmayın yoksa pişman olabilirsiniz.XD

Periton:Orta Asya'da sık bulunan Periton, neredeyse insanlar kadar büyüktür. Karşı konulmaz insan öldürme arzularıyla kentlere ve tüccarlara saldırırlar fakat insan yemezler. İskenderiye'deki bir efsaneye göre insan ruhları Tanrılar tarafından terk edildiğinde Periton'a dönüşür. İnsan öldürmeden garezlerini kusamayan ruhlar bu kuşların şeklini alır

Blood Ong:Kanlı Onglar, Onglardan çok daha hızlı oldukları için, etrafınız onlarla çevrildiğinde kaçmanız zordur. Takip ettikleri yol kanla kaplı olduğu için Kanlı Ong'a bu ad verilmiştir.

Ong:Her türlü koşula hemen ayak uyduran Onglar, Orta Asya'da Tarım Havzası?na kadar yayılmışlardır. Onglar sürü halinde yaşadıkları için birisiyle baş etmeye kalkarsanız kendinizi Onglarla çevrilmiş halde bulabilirsiniz.

Hun Archer:Hunlar, Türk asıllı, göçmen atlı kabileler şeklinde Orta Asya bozkırlarında yaşarlar. Bir zamanlar Avrupa?da hüküm süren Hunlar, Hun kralı Atilla?nın şüpheli bir şekilde öldürülmesinin ardından güçlerini hızla kaybetmişlerdir. Şimdi sadece Orta Asya'nın bazı bölgelerinde görülebilirler. Orta Asya'nın bazı bölgelerinde Hunlardan geriye kalanlar görkemli tarihlerini tekrar kazanmak için son gayretlerini sarf etmektedirler. Hunların en güçlüsü olan Hun okçularının beş yüz metre uzaklıktan hedeflerini vurabildikleri bilinir. Rüzgarların gücünü oklarına yerleştirme ve rüzgarlarla baş etme konusunda Şamanlar tarafından eğitilmişlerdir ki bu da tahrip güçlerini son derece artırmıştır.

Hun Defense Lancer:Savaş alanında ok atma yeteneğini kaybeden Mızrakçı Hunlar mızrakla kuşanmışlardır. Ok atma yetenekleri dikkate alınmazsa, daha önce Hun kuvvetlerinin savunmasından sorumlu olan bu mızrakçılar eskisi kadar çevik ve tahripkardırlar.

Hun Shooters:Bir zamanlar Avrupa?ya kadar hüküm süren ve Germen ırkının göçüne sebep olan Hunlar Orta Asya?nın çeşitli bölgelerine geri çekilerek güçlerini kaybetmişlerdir. Fakat atlı atıcı Hunlardan günümüzün Avrupalıları bile korkmaktadır. Avrupalıların giydiği kalın zırhı yaracak şekilde özel olarak tasarlanmış ok ve yayla kuşanan atıcılar atla savaşırlar ve hedeflerini hiçbir zaman şaşırmazlar. Ruhunuza zarar verdiği bilinen ölüm gücünü oklara koyma konusunda Şamanlar tarafından eğitilmişlerdir

Hun Assault Lancer:Çevik Mızrakçı Hunlar iyi yay kullanamayanlar ve mızrak kullanımı için özel bölük olarak eğitilenler arasından seçilir.
Ok kullanmadıkları için, yakın mesafede tehlikeli değillerdir. Fakat düşmanın elini ayağına dolaştıran çevik hareketleriyle fırlattıkları mızraklar göğsü delip geçebilir. Çoğu zaman atlı okçuların istilasına uğrayan düşmana hücum ederler.

Sosungsung:Küçük Sungsung tanımlaması daha küçük fakat daha çevik Sungsungları belirtir.
Bunlar, küçük vücutlarını daha güçlü göstermek için gruplar halinde dolaşırlar ve Sungsunglarınki kadar yüksek zekâya sahiptirler.

Sungsung:Sungsung tanımlaması, Muzigi ve Uzigi tarafından yetiştirilen ve ailelerini kaybettikten sonra Orta Asya'ya kadar gelen maymunları işaret eder. Zeki fakat vahşi olan bu maymunlar tüm hayaletlerden korktukları için geniş görüş sahalarıyla saldırabilmektedirler. Muhtemelen içinde bulundukları şartlardan ötürü, Hotan'daki Kral Bun'dan daha zayıftırlar.

Stone Golem:Kaya Golem, Kâfir Köyü olarak adlandırılan köydeki Aster Kilisesi?ne inanan insanların bilinmeyen nedenlerden kaybolmasından sonra kayaya dönüşen canavarlara belirtir. Sıradan taşlardan oluşmasına rağmen, basit silahlardan korkmayacak kadar sağlam vücuda sahiptir.

Rock Golem:Kaya Golem, Kâfir Köyü olarak adlandırılan köydeki Aster Kilisesi?ne inanan insanların bilinmeyen nedenlerden kaybolmasından sonra kayaya dönüşen canavarlara belirtir. Taş Goleme göre daha sert taştan oluşan Kaya Golem, daha güçlü savunma ve saldırı yeteneğine sahiptir. Tahripkar enerji yeteneği olmadığı için etrafta dolanır ve yaşamın alevlerini söndürmek için canlı enerji arar.

 

Get your own Chat Box! Go Large!
 
  Bugün 5 ziyaretçi (38 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=